Template webbtillgänglighet

Vad gör en webbsida tillgänglig? En tillgänglig webbsida gör att alla personer, oavsett deras fysiska, kognitiva eller sensoriska förmågor, kan navigera på samma sätt utan problem på webben. Standarder för tillgänglighet bygger på fyra principer: Perceptibelt Att alla personer kan se innehållet eller höra det Användbart Att alla personer kan använda enheten genom att skriva […]