GOOD VIBES

Template webbtillgänglighet

Vad gör en webbsida tillgänglig? En tillgänglig webbsida gör att alla personer, oavsett deras fysiska, kognitiva eller sensoriska förmågor, kan navigera på samma sätt utan

Read More »