Grafisk profil

Consilium Invest investerar i företag där tillväxtpotentialen är stor. Consilium satsar på hållbara och innovativa aktörer med blomstrande framtidsvisioner.

Grafisk profil
Modern elegant/enkel grafisk profil med mål att attrahera investerare. Det är viktigt med trovärdighet.

  • Logotyp
  • Symboler
  • Färger
  • Typsnitt
  • Bilder/Video